Veelgestelde vragen

Hieronder zie je korte antwoorden op de meeste vragen over belegging in wijn, waaronder de vraag waarom wijn een goede investering is, de verwachte beleggingsrendementen en hoe de investeringspraktijk in zijn werk gaat.

Scroll
FAQ

Wijn als investering

 • WAAROM IS WIJN EEN GOEDE INVESTERING?

  Door de constante productie, groeiende vraag door oplopende rente en koopkracht, dalende toevoer door aanhoudende consumptie, hogere kwaliteit als de wijn rijpt en jaarlijkse prijsstijgingen voor nieuwe wijnoogsten zal de prijs van goede wijnen met de tijd stijgen, waardoor wijn in aanmerking komt voor belegging.

 • WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM IN WIJN TE INVESTEREN?

  Beleggen in wijn behoeft een brede kennis van zowel wijn als de wijnhandel, hangt af van het tegen aantrekkelijke prijzen aan- en verkopen en impliceert de juiste opslag van de wijn. In het verleden werden wijnbeleggingen beperkt tot grote verzamelaars van wijnen en professionele wijnhandelaren.

  RareWine heeft meer dan tien jaar ervaring in verhandeling van exclusieve en zeldzame wijnen, omvangrijke marktinzichten, en beschikt over een internationaal handelsnetwerk en zijn eigen opslagplaats voor meer dan een half miljoen flessen.

  Om deze reden kan RareWine Invest iedereen de mogelijkheid bieden tegen marktvoorwaarden in wijn te investeren zodat een ieder eraan kan deelnemen.

 • WELKE WIJNEN ZIJN GESCHIKT VOOR BELEGGING?

  In principe zijn slechts grote wijnoogsten van uitmuntende wijnen die door wijncritici worden geprezen, met een opslagpotentieel van welbekende en gerenommeerde producenten, geschikt als investering. Om deze reden komt minder dan 0,1% van de wereldwijde productie in aanmerking als beleggingswijn.

  Daarnaast moet er bij voorkeur worden geïnvesteerd in wijnen die in perfecte staat en correct in volle dozen zijn opgeslagen. Verder moet de wijn uiteraard in verhouding tot zowel de algemene markt als vergelijkbare wijnen aantrekkelijk geprijsd zijn.

 • WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE IN WIJN INVESTEERT?

  RareWine Invest kent de valkuilen en komt je graag te hulp bij alles wat te maken heeft met beleggingsadvies, de samenstelling van portefeuilles, de aankoop van wijn tegen de marktwaarde zonder accijnzen en btw, opslag in een douane-entrepot, doorlopend advies en de aan- en verkoop van wijn.

  Tenzij je professioneel betrokken bent in het verhandelen of investeren van wijn, moet je zoeken naar het beste professionele beleggingsadvies en rekening houden met de kosten voor advies, aan-/verkoop en doorlopende diensten.

Rendement, strategie en risico

 • WAT IS HET RENDEMENT DAT IK KAN VERWACHTEN ALS IK VIA RAREWINE INVEST IN WIJN INVESTEER?

  Gebaseerd op onze diepgaande kennis van de wijnmarkt en een solide investeringsachtergrond verwachten wij dat een langetermijninvestering in wijn een jaarlijks rendement opbrengt van meer dan 8% met een relatief laag rendement in de eerste jaren en hogere rendementen na verloop van tijd.

  Historische rendementen bieden geen garantie voor rendementen in de toekomst en rendementen kunnen in praktijk verschillen van de verwachtingen. We duiden je op het feit dat beleggingsrendementen op wijn negatief kunnen uitvallen.

 • HOEVEEL MOET IK INVESTEREN?

  De minimale investering is € 10.000, maar we bevelen een investering aan van minstens € 40.000, omdat dit je extra mogelijkheden biedt omtrent de selectie van wijnen waarin je kunt investeren. Hierdoor wordt een betere risicoverdeling gegarandeerd en worden de kosten verlaagd.

 • WAT IS DE AANBEVOLEN BELEGGINGSHORIZON?

  We bevelen een beleggingshorizon aan van minstens vijf jaar, omdat een langere horizon stabielere rendementen en lagere risico's biedt. Investeringen met een korter tijdsbestek zijn mogelijk en er kunnen binnen korte tijd hoge rendementen worden behaald, maar door de kortere periode is het risico groter. Op een paar uitzonderingen na moet er het eerste jaar of twee geen rendement worden verwacht.

 • UIT WELKE WIJNEN BESTAAT DE OPTIMALE PORTEFEUILLE?

  Om het maximale rendement te verkrijgen tegen het laagste risico bevelen wij je aan een brede portefeuille samen te stellen met verschillende beleggingswijnen. Deze omvat vooral jongere, onrijpe wijnen en in mindere mate, rijpe wijnoogsten, hoofdzakelijk uit Bourgondië en Champagne, een aantal Italiaanse, Amerikaanse en Duitse wijnen, en ook een aantal geselecteerde bordeauxwijnen, likeurwijnen en sterke dranken.

  Een kenmerk dat alle wijnen gemeen moeten hebben is dat, naast te voldoen aan de criteria voor beleggingswijn, ze voortdurend geconsumeerd moeten worden en slechts in mindere mate in moet worden gespeculeerd, wat vooral het geval is bij jongere, onrijpe wijnen.

 • WAT IS HET RISICO VAN INVESTEREN IN WIJN?

  Van oudsher hebben beleggingswijnen een hoger rendement geleverd en waren ze veel minder onderhevig aan risico dan aandelen, en gedurende de afgelopen zestien jaar is het aan het risico aangepaste rendement op wijn hoger dan dat van aandelen.

  De grootste risicofactoren voor investeren in wijn zijn slecht advies, overmatig hoge aankoopprijzen, onjuiste opslag, buitensporige lage verkoopprijzen en excessieve hoge aanhoudende kosten.

Prijzen en kosten

 • WAT KOST HET OM WIJN TE KOPEN ALS INVESTERING?

  De wijn wordt tegen de marktprijs verkocht zonder rekening te houden met transactiekosten of bemiddelingskosten en de aankoop is niet onderhevig aan de aankoop van andere diensten.

  Het beleggingsadvies met betrekking tot de koop van beleggingswijn is inbegrepen.

 • WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR VERZENDING?

  Verzending naar het douane-entrepot bij Nordic Freeport in Vester Hassing, ten noorden van Aalborg, is inbegrepen en voor verzending naar Denemarken en de rest van Europa moeten mogelijk douanekosten, heffingen, btw en verzendkosten worden betaald.

 • WAT ZIJN DE DOORLOPENDE KOSTEN?

  In principe komen er bij het investeren in wijn verzekerings- en opslagkosten kijken. Bij veronderstelling dat Nordic Freeport wordt gebruikt voor de opslag, is de prijs jaarlijks 0,7% van de portefeuillewaarde. Op deze wijze wordt de wijn bewaard onder vastgelegde, optimale condities en vermijd je het risico op waardeverlies van of schade aan de wijn. Bovendien is de wijn volledig verzekerd.

 • WAT KOST HET OM WIJN TE VERKOPEN?

  We raden je aan een voorlopig akkoord met RareWine te tekenen betreffende consignatieverkoop, waarmee je een voordelig consignatietarief van slechts 5-10% van de verkoopprijs behaalt. Op die manier wordt het van wederzijds belang de hoogst mogelijke prijs voor jouw wijnen te krijgen. Dit is zowel eenvoudig als veilig.

  Als je niet kiest voor een voorlopig consignatieakkoord met RareWine, kun je de wijn zelf verkopen. In het geval van eigen verkoop komt de volledige verkoopprijs toe aan de verkoper. Houd er alleen wel rekening mee dat de verkoop via traditionele veilinghuizen doorgaans 30-40% van de verkoopprijs aan kosten en een aantal operationele risicofactoren met zich meebrengt.

Opslag

 • HOE MOET WIJN WORDEN BEWAARD?

  Wijn moet horizontaal worden bewaard bij een constante temperatuur van circa 12 graden en een vochtigheidsgraad van ongeveer 75% en mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of trillingen.

 • KAN RAREWINE INVEST OPSLAG VAN WIJN AANBIEDEN?

  Ja. RareWine Invest heeft het enige openbare douane-entrepot van de EU tot zijn beschikking voor de opslag van wijnen en sterke dranken. Dit wordt beheerd als een onafhankelijk bedrijf onder de naam Nordic Freeport en heeft een opslagcapaciteit van meer dan 2.500.000 flessen wijn onder optimale condities.

 • IS DE WIJN VERZEKERD?

  Wijn die bij Nordic Freeport wordt opgeslagen is uiteraard verzekerd. In het geval van verlies of beschadiging wordt de wijn opnieuw verworven of vervangen tegen een tarief van 110%.

 • IS HET MOGELIJK MIJN WIJN TE INSPECTEREN?

  Ja, Nordic Freeport is op alle werkdagen open van 10.00 en 15.00 uur en inspectie, levering en ophalen van de wijn kan tijdens deze uren plaatsvinden. Wel moet dit minimaal één werkdag van tevoren worden gemeld.

Eigendomsrecht

 • VAN WIE IS DE WIJN?

  Als investeerder koop jij de wijn en ben jij daarom de eigenaar van de wijn.

 • KAN IK ERVOOR KIEZEN MIJN WIJN TE VERKOPEN OF OP TE DRINKEN?

  Ja, als eigenaar van de wijn is het volledig aan jou of je de wijn wilt verkopen of wilt opdrinken. We wijzen je er alleen wel op dat als je een akkoord betreffende consignatieverkoop bent aangegaan om een aantrekkelijke prijs voor latere verkopen te verkrijgen, er een boete vergelijkbaar met het consignatieakkoord moet worden betaald als je ervoor kiest de wijn op te drinken.

 • HOE WORDEN MIJN EIGENDOMSRECHTEN GEGARANDEERD?

  Iedere investeerder krijgt een unieke klant-ID op moment van opslag van de wijn bij Nordic Freeport.

  De wijn wordt op een of meerdere pallets verpakt en duidelijk gemarkeerd met het klant-ID en zichtbaar gelabeld als eigendom van een derde partij met betrekking tot de klantenlijst.

  De wijnen van investeerders worden nooit gemengd en pallets bevatten nooit wijn van meer dan een investeerder.

 • WAT GEBEURT ER ALS RAREWINE INVEST OF NORDIC FREEPORT DE BEDRIJFSWERKZAAMHEDEN STAAKT OF FAILLIET GAAT?

  Als RareWine Invest zijn bedrijfswerkzaamheden staakt of failliet gaat, heeft dat geen gevolg voor jouw wijn, want jij bent als investeerder eigenaar van de wijn. De werkzaamheden van Nordic Freeport kunnen daardoor onveranderd doorgaan.

  Alle goederen die bij Nordic Freeport worden opgeslagen, zijn duidelijk gemarkeerd met de unieke klant-ID van de eigenaar en zodoende zijn de eigendomsrechten van de investeerder altijd gewaarborgd. Dit geldt ook in het geval Nordic Freeport failliet gaat.