Veelgestelde vragen

Hieronder zie je korte antwoorden op de meeste vragen over belegging in wijn, waaronder de vraag waarom wijn een goede investering is, de verwachte beleggingsrendementen en hoe de investeringspraktijk in zijn werk gaat.

Scroll
FAQ

Wijn als investering

 • WAAROM IS WIJN EEN GOEDE INVESTERING?

  Door de constante productie, groeiende vraag door oplopende rente en koopkracht, dalende toevoer door aanhoudende consumptie, hogere kwaliteit als de wijn rijpt en jaarlijkse prijsstijgingen voor nieuwe wijnoogsten zal de prijs van goede wijnen met de tijd stijgen, waardoor wijn in aanmerking komt voor belegging.

 • WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM IN WIJN TE INVESTEREN?

  Beleggen in wijn behoeft een brede kennis van zowel wijn als de wijnhandel, hangt af van het tegen aantrekkelijke prijzen aan- en verkopen en impliceert de juiste opslag van de wijn. In het verleden werden wijnbeleggingen beperkt tot grote verzamelaars van wijnen en professionele wijnhandelaren.

  RareWine heeft meer dan 15 jaar ervaring in het verhandelen van exclusieve en zeldzame wijnen met een uitgebreid marktinzicht, een internationaal handelsnetwerk en een eigen magazijn met een capaciteit van meer dan 3,5 miljoen flessen wijn. Het heeft ook opslagfaciliteiten in het buitenland, dus RareWine Invest kan iedereen adviseren en ontzorgen bij het investeren in wijn tegen marktomstandigheden - zodat iedereen kan deelnemen.

 • WELKE WIJNEN ZIJN GESCHIKT VOOR BELEGGING?

  In principe zijn slechts grote wijnoogsten van uitmuntende wijnen die door wijncritici worden geprezen, met een opslagpotentieel van welbekende en gerenommeerde producenten, geschikt als investering. Om deze reden komt minder dan 0,1% van de wereldwijde productie in aanmerking als beleggingswijn.

  Daarnaast moet er bij voorkeur worden geïnvesteerd in wijnen die in perfecte staat en correct in volle dozen zijn opgeslagen. Verder moet de wijn uiteraard in verhouding tot zowel de algemene markt als vergelijkbare wijnen aantrekkelijk geprijsd zijn.

 • WAAR MOET JE OP LETTEN ALS JE IN WIJN INVESTEERT?

  RareWine Invest kent de valkuilen en komt je graag te hulp bij alles wat te maken heeft met beleggingsadvies, de samenstelling van portefeuilles, de aankoop van wijn tegen de marktwaarde zonder accijnzen en btw, opslag in een douane-entrepot, doorlopend advies en de aan- en verkoop van wijn.

  Tenzij je professioneel betrokken bent in het verhandelen of investeren van wijn, moet je zoeken naar het beste professionele beleggingsadvies en rekening houden met de kosten voor advies, aan-/verkoop en doorlopende diensten.

Rendement, strategie en risico

 • WAT IS HET RENDEMENT DAT IK KAN VERWACHTEN ALS IK VIA RAREWINE INVEST IN WIJN INVESTEER?

  Gebaseerd op onze diepgaande kennis van de wijnmarkt en een solide investeringsachtergrond verwachten wij dat een langetermijninvestering in wijn een jaarlijks rendement opbrengt van meer dan 8% met een relatief laag rendement in de eerste jaren en hogere rendementen na verloop van tijd.

  Historische rendementen bieden geen garantie voor rendementen in de toekomst en rendementen kunnen in praktijk verschillen van de verwachtingen. We duiden je op het feit dat beleggingsrendementen op wijn negatief kunnen uitvallen.

 • HOEVEEL MOET IK INVESTEREN?

  De meeste investeringsposities beginnen bij €2.000, maar dit hangt af van de prijs van de betreffende wijn. We raden altijd aan om in meerdere posities te investeren, omdat dit meer mogelijkheden biedt, de risico's beter spreidt en de kosten verlaagt. Daarom beginnen de meeste investeerders bij €40.000.

 • WAT IS DE AANBEVOLEN BELEGGINGSHORIZON?

  We bevelen een beleggingshorizon aan van minstens vijf jaar, omdat een langere horizon stabielere rendementen en lagere risico's biedt. Investeringen met een korter tijdsbestek zijn mogelijk en er kunnen binnen korte tijd hoge rendementen worden behaald, maar door de kortere periode is het risico groter. Op een paar uitzonderingen na moet er het eerste jaar of twee geen rendement worden verwacht.

 • UIT WELKE WIJNEN BESTAAT DE OPTIMALE PORTEFEUILLE?

  Om het maximale rendement te verkrijgen tegen het laagste risico bevelen wij je aan een brede portefeuille samen te stellen met verschillende beleggingswijnen. Deze omvat vooral jongere, onrijpe wijnen en in mindere mate, rijpe wijnoogsten, hoofdzakelijk uit Bourgondië en Champagne, een aantal Italiaanse, Amerikaanse en Duitse wijnen, en ook een aantal geselecteerde bordeauxwijnen, likeurwijnen en sterke dranken.

  Een kenmerk dat alle wijnen gemeen moeten hebben is dat, naast te voldoen aan de criteria voor beleggingswijn, ze voortdurend geconsumeerd moeten worden en slechts in mindere mate in moet worden gespeculeerd, wat vooral het geval is bij jongere, onrijpe wijnen.

 • WAT IS HET RISICO VAN INVESTEREN IN WIJN?

  Van oudsher hebben beleggingswijnen een hoger rendement geleverd en waren ze veel minder onderhevig aan risico dan aandelen, en gedurende de afgelopen zestien jaar is het aan het risico aangepaste rendement op wijn hoger dan dat van aandelen.

  De grootste risicofactoren voor investeren in wijn zijn slecht advies, overmatig hoge aankoopprijzen, onjuiste opslag, buitensporige lage verkoopprijzen en excessieve hoge aanhoudende kosten.

Prijzen, kosten en administratie

 • WAT KOST HET OM WIJN TE KOPEN ALS INVESTERING?

  De wijn wordt verkocht tegen de marktprijs* en de aankoop is niet afhankelijk van de aankoop van andere diensten. Portfolio-advies in verband met de aankoop van wijn voor investeringen is inbegrepen.

  *Marktprijs is niet gelijk aan de aankoopprijs van het bedrijf. De marktprijs wordt bepaald door de verkoopprijs die op een bepaald moment in de professionele markt verkrijgbaar is en op basis van interne en externe handelsgegevens.

 • WAT ZIJN DE KOSTEN VOOR VERZENDING?

  Verzending naar het douane-entrepot bij Nordic Freeport in Vester Hassing, ten noorden van Aalborg, is inbegrepen en voor verzending naar Denemarken en de rest van Europa moeten mogelijk douanekosten, heffingen, btw en verzendkosten worden betaald.

 • WAT ZIJN DE DOORLOPENDE KOSTEN?

  Investeren in wijn brengt meestal verzekerings- en opslagkosten met zich mee. Uitgaande van het gebruik van de opslagoplossing van RareWine vertegenwoordigen deze 0,7% van de portefeuillewaarde per jaar. Op deze manier wordt de wijn in gedocumenteerde, optimale omstandigheden in Europa bewaard en voorkomt u dat deze waarde verliest of beschadigd raakt. Daarnaast is de wijn altijd verzekerd tegen het tarief van 110% van de laatste taxatie waarde.

 • WAT KOST HET OM WIJN TE VERKOPEN?

  We raden je aan een voorlopig akkoord met RareWine te tekenen betreffende consignatieverkoop, waarmee je een voordelig consignatietarief van slechts 5-10% van de verkoopprijs behaalt. Op die manier wordt het van wederzijds belang de hoogst mogelijke prijs voor jouw wijnen te krijgen. Dit is zowel eenvoudig als veilig.

  Als je niet kiest voor een voorlopig consignatieakkoord met RareWine, kun je de wijn zelf verkopen. In het geval van eigen verkoop komt de volledige verkoopprijs toe aan de verkoper. Houd er alleen wel rekening mee dat de verkoop via traditionele veilinghuizen doorgaans 30-40% van de verkoopprijs aan kosten en een aantal operationele risicofactoren met zich meebrengt.

 • Waardering van portefeuilles

  Op het investeerdersportaal, MyRareWineInvest, wordt de geschatte waarde van uw wijnen continu bijgewerkt. De waarde is een indicatie die de huidige beschikbaarheid weergeeft op basis van vraagprijzen en handelsgegevens van externe aanbieders zoals de Britse wijnbeurs, Liv-ex en wine-searcher.com. Met andere woorden: wij helpen u altijd een compleet overzicht te houden van uw wijninvestering.

  De prijsindicaties op MyRareWineInvest zijn gebaseerd op handelsgegevens uit verschillende bronnen en zijn dus slechts indicatief. De werkelijke marktprijs kan afwijken van de op gegevens gebaseerde prijsindicatie.

  Dagelijkse individuele transacties kunnen fluctuaties in de gegevens veroorzaken die niet de werkelijke marktwaarde vertegenwoordigen. Daarom taxeren onze specialisten uw wijnen handmatig wanneer u een positie wenst te realiseren, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen begeleiden voor een efficiënte verkoop.

  Deze procedure is er om veiligheid en transparantie te creëren bij het beleggen via RareWine Invest.

 • KYC / AML

  Om een verantwoorde dienst aan te bieden, voldoet RareWine Group aan de geldende principes van KYC / AML (Know your customer / Anti money laundering). Dit betekent dat wij om uw identificatie zullen vragen wanneer u een account en portefeuille bij ons aanmaakt.

 • Verkoop

  Wanneer u enkele posities of uw gehele portefeuille wilt verkopen, kan RareWine Trading deze effectief verkopen aan ons wereldwijde netwerk van handelaren, klanten, verzamelaars etc. 

  Om transparantie bij de verkoop van uw wijn of sterke drank te garanderen, worden alle transacties herzien door een derde instantie (Deloitte). Op deze manier komen de opgegeven verkoopprijzen overeen met de werkelijke verkoopprijzen.

Opslag

 • HOE MOET WIJN WORDEN BEWAARD?

  Wijn moet horizontaal worden bewaard bij een constante tempratuur van circa 12 graden in combinatie met een luchtvochtigheid van +- 75%. De wijn mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of trillingen.

 • KAN RAREWINE INVEST OPSLAG VAN WIJN AANBIEDEN?

  Ja. Naast opslagcapaciteit bij internationale partners beschikt RareWine Invest over een eigen publiek douane-entrepot voor wijn en gedistilleerde dranken in de EU (Denemarken), dat als onafhankelijk bedrijf opereert onder de naam Nordic Freeport. Nordic Freeport heeft de capaciteit om meer dan 3.500.000 flessen wijn onder optimale omstandigheden op te slaan.

 • IS DE WIJN VERZEKERD?

  Als uw wijn bij ons wordt bewaard, is deze uiteraard verzekerd. In geval van verlies of beschadiging wordt de wijn opnieuw verworven of vervangen tegen een tarief van 110 % van de laatste waardering.

 • IS HET MOGELIJK MIJN WIJN TE INSPECTEREN?

  Ja, u kunt uw investering op elk moment inspecteren op afspraak. Het enige wat u hoeft te doen is contact opnemen met uw portfolio adviseur en een afspraak maken. NOTITIE. Om logistieke redenen kan uw portefeuille over meerdere locaties worden verspreid, afhankelijk van waar deze zich bevindt op het moment van aankoop.

Eigendomsrecht

 • VAN WIE IS DE WIJN?

  Als investeerder koop jij de wijn en ben jij daarom de eigenaar van de wijn.

 • KAN IK ERVOOR KIEZEN MIJN WIJN TE VERKOPEN OF OP TE DRINKEN?

  Ja, als eigenaar van de wijn is het volledig aan jou of je de wijn wilt verkopen of wilt opdrinken. We wijzen je er alleen wel op dat als je een akkoord betreffende consignatieverkoop bent aangegaan om een aantrekkelijke prijs voor latere verkopen te verkrijgen, er een boete vergelijkbaar met het consignatieakkoord moet worden betaald als je ervoor kiest de wijn op te drinken.

 • HOE WORDEN MIJN EIGENDOMSRECHTEN GEGARANDEERD?

  Iedere investeerder krijgt een unieke klant-ID op moment van opslag van de wijn bij Nordic Freeport.

  De wijn wordt op een of meerdere pallets verpakt en duidelijk gemarkeerd met het klant-ID en zichtbaar gelabeld als eigendom van een derde partij met betrekking tot de klantenlijst.

 • WAT GEBEURT ER ALS RAREWINE INVEST OF NORDIC FREEPORT DE BEDRIJFSWERKZAAMHEDEN STAAKT OF FAILLIET GAAT?

  In het geval dat RareWine Invest zijn activiteiten staakt of failliet gaat, is dit niet van belang, aangezien u als investeerder eigenaar bent van de wijn en de exploitatie van de opslagfaciliteiten ongewijzigd zal doorgaan.

  Alle goederen die via RareWine Group zijn opgeslagen, zijn duidelijk gemarkeerd met de unieke klant-ID van de eigenaar, waardoor het eigendom van de belegger te allen tijde wordt gewaarborgd - zelfs in geval van faillissement.